Τετάρτη 27 Σεπτέμβριος 2023

Ανακοινώσεις

Πίνακας διαθέσιμου λογισμικού και έντυπων βοηθημάτων για δανεισμό και χρήση απο τους καθηγητές του Σχολείου.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το λογισμικό που υπάρχει στη διάθεση του Σχολείου σε μορφή CD καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα με οδηγίες και υλικό διδασκαλίας τα οποία και μπορείτε να δανειστείτε και να χρησιμοποιήσετε στο μάθημα σας.

Μάθημα

Λογισμικό

Οδηγίες εγκατάστασης-χρήσης

Βιβλίο Καθηγητή

Τετράδιο Μαθητή

Εγχειρίδιο χρήσης

Χημεία Γυμνασίου

Μαθηματικά

Μουσική

Κοινωνική Αγωγή

Μαθηματικά

Γαλλικά

Ιστορία

Νεοελληνική Γλώσσα

Βιολογία

Πληροφορική informaticus

Αγγλικά

Ιστορία

Γεωγραφία

Πληροφορική

Τεχνολογία

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account