Τετάρτη 27 Σεπτέμβριος 2023

 

Στη διεύθυνση http://ts.sch.gr/software/ θα βρείτε εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και on-line χωρίς να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε τον κόμβο για να βρείτε το μάθημα που σας ενδιαφέρει.
Ειδικά το εκπαιδευτικό λογισμικό της Πληροφορικής Γυμνασίου, βρίσκεται εδώ.
Επίσης Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης υπάρχουν στην διεύθυνση: http://ebooks.edu.gr/.

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account