Τετάρτη 27 Σεπτέμβριος 2023

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε οδηγίες για τη χρήση των δύο εργαλείων ασύγχρονης εκπαιδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα:

Για την πλατφόρμα Eclass

Για την πλατφόρμα e-me

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account