Τετάρτη 27 Σεπτέμβριος 2023

Kατασκευές μαθητών που έγιναν για το εργαστήριο δεξιοτήτων με ανακυκλώσιμα υλικά, στα πλαίσια τού μαθήματος "περιβάλλον και ανακύκλωση" και τα παιδιά λειτούργησαν ομαδικά. Με την καθηγήτρια κα. Μαρία Κουτσιμανή.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account