Τρίτη 5 Δεκέμβριος 2023

Α’ ΤΑΞΗ

Τετάρτη

Πέμπτη

Τρίτη

Πέμπτη

Τρίτη

Τετάρτη

1-6-2022

2-6-2022

7-6-2022

9-6-2022

14-6-2022

15-6-2022

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

08:30-11:30

08:30-10:30

08:30-10:30

08:30-10:30

08:30-11:30

08:30-10:30

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Ιστορία

Αγγλικά

Φυσική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Μαθηματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

Β Κύκλος

 

 

 

10:30-12:30

Βιολογία

 

Β’ ΤΑΞΗ

Τετάρτη

Πέμπτη

Τρίτη

Πέμπτη

Τρίτη

Τετάρτη

1-6-2022

2-6-2022

7-6-2022

9-6-2022

14-6-2022

15-6-2022

Β Κύκλος

Β Κύκλος

Γ Κύκλος

Β Κύκλος

Β Κύκλος

Β Κύκλος

11:30-13:30

10:30-13:30

12:30-14:30

10:30-12:30

11:30-14:30

10:30-12:30

Ιστορία

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Μαθηματικά

Φυσική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αγγλικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Κύκλος

12:30-14:30

 

 

Βιολογία

 

Γ’ ΤΑΞΗ

Τετάρτη

Πέμπτη

Τρίτη

Πέμπτη

Τρίτη

Τετάρτη

1-6-2022

2-6-2022

7-6-2022

9-6-2022

14-6-2022

15-6-2022

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

08:30-11:30

08:30-10:30

08:30-10:30

08:30-10:30

08:30-11:30

08:30-10:30

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Ιστορία

Αγγλικά

Φυσική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Μαθηματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

Β Κύκλος

 

 

 

10:35-12:30

Βιολογία

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account