Τετάρτη 27 Σεπτέμβριος 2023

Γενικές Πληροφορίες για Κηδεμόνες

Στο παρακάτω βίντεο θα βρείτε οδηγίες για την ανάκτηση απο τον γονέα ή κηδεμόνα, μαθητή-τριας, του κωδικού λογαριασμού πρόσβασης στο ΠΣΔ και τις υπηρεσίες του όπως το e-class και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που υπάρξουν δυσκολίες επικοινωνήστε με το Σχολείο.

 

ΠΔ 104/79, άρθρο 26, παρ.3.

Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσις προς τους διέποντας την σχολικήν ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών, πάσα δε παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλουμένη δι` υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως, αποτελεί αντικείμενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται δια σχολικών κυρώσεων κατά τας διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος.

Γ/9895/23-12-1980 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους διδασκαλίας

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account