Τρίτη 5 Δεκέμβριος 2023

 

Α’ ΤΑΞΗ

Πέμπτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

1-6-2023

7-6-2023

9-6-2023

13-6-2023

14-6-2023

15-6-2023

Β Κύκλος

Β Κύκλος

Γ Κύκλος

Β Κύκλος

Β Κύκλος

Β Κύκλος

11:30-13:30

10:30-13:30

12:30-14:30

10:30-12:30

11:30-14:30

10:30-12:30

Ιστορία

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αγγλικά

Μαθηματικά

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Φυσική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Κύκλος

12:30-14:30

Βιολογία

 

Β’ ΤΑΞΗ

Πέμπτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

1-6-2023

7-6-2023

9-6-2023

13-6-2023

14-6-2023

15-6-2023

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

ΑΚύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

08:30-11:30

08:30-10:30

08:30-10:30

08:30-10:30

08:30-11:30

08:30-10:30

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Ιστορία

Μαθηματικά

Φυσική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αγγλικά

 

 

 

 

 

 

Β Κύκλος

 

 

 

10:30-12:30

 

 

Βιολογία

 

Γ’ ΤΑΞΗ

Πέμπτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

1-6-2023

7-6-2023

9-6-2023

13-6-2023

14-6-2023

15-6-2023

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

Α Κύκλος

08:30-11:30

08:30-10:30

08:30-10:30

08:30-10:30

08:30-11:30

08:30-10:30

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Ιστορία

Φυσική

Αγγλικά

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Μαθηματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

Β Κύκλος

 

 

 

10:30-12:30

Βιολογία

                                                                                                               

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account