Τρίτη 5 Δεκέμβριος 2023

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ.9129/Δ2/27-01-2021 εγγράφου μας με θέμα: «Έγκριση του Διεθνούς Διαδικτυακού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα: Οι μαθητές αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, για το σχολικό έτος 2020-2021», o οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Ε’, ΣΤ’ τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε μαθητές/τριες των Α’, Β’ Γ’ τάξεων του Γυμνασίου της Ελλάδας και των ομογενειακών Δημοτικών και Γυμνασίων σχολείων του εξωτερικού, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της παρούσας κατάστασης (Covid-19) και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού αποφάσισε την παράταση στην υποβολή κατάθεσης έργων που αφορούν τον εν λόγω Διαγωνισμό έως και την 30η Απριλίου 2021.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account