Τρίτη 5 Δεκέμβριος 2023

Αγαπητοί γονείς - κηδεμόνες

     Η συνεργασία μεταξύ γονέων ? κηδεμόνων και διδασκόντων αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων δυσκολιών, ζητημάτων, προβλημάτων ή δυσκολιών που προκύπτουν στη σχολική ζωή. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας σας ενημερώνουμε ότι:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν:

α) Να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού (8:30).

β) Να σέβονται το σχολικό χώρο και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς λειτουργίας .

γ) Να μην απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου χωρίς άδεια.

δ) Να μην χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα του σχολείου είναι στη διάθεσή τους για έκτακτη ανάγκη.

ε) Να μην καπνίζουν, να μη βωμολοχούν.

στ) Να συμπεριφέρονται εν γένει σύμφωνα με τη μαθητική τους ιδιότητα.

Για την τακτική φοίτηση του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο γονέας ή κηδεμόνας. ( Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25).

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να ανταποκρίνεστε άμεσα όταν κάποιος καθηγητής ή ο Δ/ντής σας καλεί προς ενημέρωση.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account